Проверете кода

Автор clover, публикувана на 19.08.2008, 15:31

Проверка на валидността

Проверете правилността на XHTML кода си

Проверката на валидността на кода е процес, който определя дали страницата е написана и структурирана правилно. Този сайт е изграден с HTML и можете да проверите валидността му:

Валиден HTML!

Валиден CSS

За да се направи една страница по-красива или за да й се придаде характерно оформление, се използват стилове. При този сайт е използван CSS (Cascading Style Sheets - Каскадни набори от стилове). Можете да проверите валидността и на CSS:

Валиден CSS!