Интересно сравнение между браузъри

Автор clover, публикувана на 16.06.2009, 15:30

На този адрес http://www.sharenator.org/If_browsers_were_women/ можете да видите сравнение между браузърите или как биха изглеждали те, ако бяха жени :) Мисля, че сравнението е доста точно, махар и в хумористичен тон показва силните и слабите страни на всеки браузър. Все още ли се колебаете?! Вижте последния участник в сравнението ;)